AB Transitio In english
2012-05-09

111:e Öresundståget levererat!

Transitio övertog i slutet av april, det sista av elva stycken fordon av typen Contessa, även kallad Öresundståg, från leverantören Bombardier Transportation Sweden AB. Tåget är det 111:e i serien och det 22:e för Transitios del.

Contessa trafikerar idag främst Öresundsregionen. Öresundståget är ett motorvagnståg, som har plats för totalt 237 sittande passagerare. Det kännetecknas av hög tillgänglighet och god rymlighet. Breda dörrar, snabb acceleration och en hög toppfart bidrar till korta restider.

- Vi är glada och nöjda över att produktionen fungerat utan störningar och att samtliga leveranser i detta projekt har genomförts enligt leveranstidplanen säger Magnus Tigerhed fordonsförvaltare för Öresundstågen.

Tillbaka till nyhetsarkivet