AB Transitio In english
2013-11-21

Pilotombyggnad - Contessafordon (X31)

Transitio har den 15 november 2013 ingått ett avtal med Motala Train AB avseende pilotombyggnad av ett Contessa-fordon även kallat Öresundståg.

Omfattningen av pilotombyggnaden och dess huvuduppgifter är att förbättra:

  • toaletternas driftstabilitet
  • toaletternas städvänlighet samt höja det allmänna kvalitetsintrycket
  • bagageförvaring
  • komfort för rörelsehindrade
  • komfort i 1-klass

Fordonet planeras att vara ombyggt i maj år 2014.

Efter genomförd ombyggnad kommer en utvärdering att ske med fordonet i trafik. Därefter kommer beslut fattas, om och i så fall i vilken omfattning, en fortsatt ombyggnad av fler Öresundståg ska genomföras.

Tillbaka till nyhetsarkivet