AB Transitio In english
2015-12-22

Tilldelning av underhållsavtal för fordonstyp X11

AB Transitio har efter konkurrensutsättning inom gällande ramavtal tecknat ett avropsavtal avseende Tungt underhåll, paket fordon, med Motala Train AB.

Avtalet löper fram till 31 december 2017 med option om förlängning på ett år.

Tillbaka till nyhetsarkivet