AB Transitio In english
2016-06-02

Tilldelning underhållsavtal Itino

AB Transitio har efter konkurrensutsättning inom gällande ramavtal beslutat att tilldela underhållsavtal för Itino Tungt underhåll, paket hjulpar, till Lucchini Sweden AB, avtalet löper till 2017-12-31 och innehåller en option om förlängning.

Tillbaka till nyhetsarkivet