AB Transitio In english
2015-06-17

33 nya tåg beställda för framtida tågtrafik i Mälardalen

AB Transitio som är ett samägt bolag av 20 landsting/regioner har beslutat att tilldela kontrakt till STADLER (www.stadlerrail.com) vad avser leverans av 33 nya regionaltåg för den framtida Mälardals-trafiken. Tågen är av typen DOSTO (även kallad KISS).

Transitio har på uppdrag av och i samverkan med fyra av sina ägare (Stockholm, Sörmland, Örebro, Västmanland) och deras sam-verkansbolag MÄLAB arbetat med detta projekt sedan 2012/13. Ordervärdet är ca: 3,5 Mdkr

Tillbaka till nyhetsarkivet