AB Transitio In english
2019-08-22

Eva Sandberg nytillträdd förvaltningschef

Som ett led i bolagets satsningar att förstärka fordonsförvaltningen har Eva Sandberg tillträtt som Förvaltningschef med personalansvar över fordons- och HVK-förvaltare.

Eva kommer närmast från en roll som Förvaltningsansvarig på Transitio där hon aktivt och framgångsrikt arbetat med att strukturera upp förvaltningsrutiner- och processer för att säkra upp ett enhetligt arbetssätt inom bolaget.

I den nya rollen kommer hon även fortsatt att leda arbetet med att utveckla fordonsförvaltningen på bolaget. Delar av Transitios fordonsflotta har passerat halva sin livslängd vilket innebär att ett större fokus på exempelvis, förbättringsåtgärder och hantering av obsolecens krävs för att säkra hög driftsäkerhet på våra fordon. 

Eva rapporterar till Transitios Tekniska chef.

Tillbaka till nyhetsarkivet