AB Transitio In english
2014-06-26

Förvaltare av högvärdeskomponenter anställd

Åse Iversen är anställd som förvaltare av högvärdeskomponenter på Transitio. Högvärdeskomponenter är stora kostnadskrävande artiklar som Transitio tillhandahåller till hyrestagare av fordon.

 Denna tjänst är nytillkommen på Transitio för att utveckla och säkerställa en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av våra högvärdeskomponenter ur ett tekniskt, ekonomiskt och logistiskt perspektiv.

 Åse är 49 år och är nyinflyttad i Västerås. Åse har arbetat 20 år i järnvägsbranschen och kommer närmast från Interfleet Technology där hon på uppdrag av Transitio ansvarat för förvaltning av våra fordon och komponenter i fordonsdatasystemet.

 - Åses kompetens och erfarenhet kommer att vara ovärderlig när vi nu tar ett samlat grepp att följa och utveckla förvaltnings-processen för högvärdeskomponenter. Åse kommer driva detta arbete i samarbete med våra fordonsförvaltare. Det är otroligt roligt att Åse börjar på Transitio säger Magnus von Bahr, Teknisk chef.

 Åse börjar sin anställning hos Transitio i mitten av september.

 Åse Iversén

Tillbaka till nyhetsarkivet