AB Transitio In english
2012-11-12

Ny styrelse utsedd i Transitio

Vid extra bolagsstämma den 11 oktober 2012 beslutades att ersätta den befintliga styrelsen och utse nya styrelseledamöter enligt följande: 

Sara Catoni, Chefsjurist AB SL

Sven Carlsson, Finansdirektör Region Skåne

Lars Hillerström, Finansdirektör Västra Götalandsregionen

Maria Höglander, VD Norrtåg AB

Stefan Jakobsson, Chefsjurist Landstinget Gävleborg

Maria Linder, Chef Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland

Hugo Oljemark, VD Tåg i Bergslagen AB

Gunnar Wulff, VD Öresundståg AB 

Beslut togs också om att utse ny styrelseordförande. Ny styrelseordförande är Jan-Åke Björklund.

Klicka på länken för mer information:

Tillbaka till nyhetsarkivet