AB Transitio In english
2014-01-13

Nya ramavtal för konsulttjänster - Teknikförsörjning

AB Transitio har beslutat ingå ramavtal avseende konsulttjänster – teknikförsörjning inom följande områden:

A – Järnvägs- och fordonsteknik

B – Dokumentationsstöd

C – Besiktningsverksamhet

D – Revision och kvalitetssäkring

E – Riskanalyser/-management

F – Driftsäkerhet och LCC (Life Cycle Cost)

G – Tredjepartsgranskning, ISA/NOBO

Följande företag har tilldelats Ramavtal inom ett eller fler av ovan nämnda områden:                                                          

Midroc Project Management AB               

MiW Rail Technology AB                                     

Systecon AB                                              

Godarådärdyra AB                                                 

Rindi Projektkonsult AB                                      

TüV SüD Danmark aps                                          

A.Wieweg Control AB                                  

Citec AB                                                            

Combitech AB                                                                                  

DEKRA Industrial AB                                              

Interfleet Technology Sweden AB                  

Lloyd´s Register Consulting-Energy AB          

TD Rail & Industry Consulting AB                     

Transrail Sweden AB                                             

ÅF Infrastructure AB                                             

Ramavtalen är giltiga under en 3-årsperiod med möjlighet till förlängning 1+1+1 år. Ett flertal av Transitios ägare är avropsberättigade på ramavtalen.

Tillbaka till nyhetsarkivet