AB Transitio In english
2011-05-03

Nya underhållsavtal för fordonstyperna Regina och Itino

Transitio har efter förnyad konkurrensutsättning inom gällande ramavtal för Transitios underhållsansvar på Regina- och Itinofordonen ingått flera nya underhållsavtal. Avtalen löper på tre år och innehåller en option om förlängning.

Ett avtal per efterfrågat underhållspaket har ingåtts och leverantör för respektive paket är enligt följande.

Automatkoppel, Regina o Itino – Euromaint Rail AB

Fordon, Regina - Motala Train AB

Hjulpar, Regina – Lucchini Sweden AB

Strömavtagare, Regina - Motala Train AB

Traktionsmotor, Regina – Bombardier Transportation AB

De nya avtalen började gälla i april 2011.

Tillbaka till nyhetsarkivet