AB Transitio In english
2011-08-15

Nytt underhållsavtal för fordonstypen Itino

Transitio har efter förnyad konkurrensutsättning inom gällande ramavtal för Transitios underhållsansvar på Itinofordonen ingått ett nytt underhållsavtal. Avtalet löper på 1 år

Leverantör för underhåll fordon är Motala Train AB.

Det nya avtalet började att gälla i augusti 2011.

Tillbaka till nyhetsarkivet