AB Transitio In english
2018-01-26

Ombyggnad av Itino

Transitio har under 2017 genomfört en upphandling inom befintliga ramavtal avseende ombyggnad av 17 stycken Itino, generation MV1 och 2. Av de 17 tåg som ska byggas om ägs fem av Transitio, två av Västtrafik och resterande tio av Jönköpings Länstrafik. Tågen skall byggas om och bland annat få bättre tekniska lösningar som redan finns införda på den senaste fordonsleveransens Itino, MV3.

Leverantör för ombyggnaden är Bombardier Transportation AB.

Första tåget beräknas vara ombyggt i juni 2018 och projektet skall pågå under större delen av 2018. 

Tillbaka till nyhetsarkivet