AB Transitio In english
2016-10-28

Tilldelning av ramavtal tungt underhåll Coradia

AB Transitio har slutfört upphandlingen av ramavtal avseende tungt underhåll för Coradia. De leverantörer som AB Transitio ingått ramavtal med är;

  • Alstom Transport AB
  • Assemblin El AB
  • DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
  • EuroMaint Rail AB
  • Lucchini Sweden AB
  • Schunk Nordiska Aktiebolag

Ramavtalen gäller i 4 år med möjlighet till förlängning 2+2 år. Avrop från de fem fördefinierade underhållspaketen kommer att ske i konkurrens.

Tillbaka till nyhetsarkivet