AB Transitio In english
2012-03-06

Transitio byter telefonnummer!

Nytt telefonnummer till kontoret!

Måndagen den 12 mars 2012 får samtliga medarbetare på Transitio nya telefonnummer till kontoret.

Vi vill göra er uppmärksamma på att nummerändringarna kan komma att genomföras innan den 12 mars. De gamla telefonnumren till kontoret kommer att vidarekopplas till de nya under en kortare period.

De nya telefonnumren är enligt nedan:

Maria Lundgren/växelnummer               08-50036030

Stefan Kallin                                             08-50036031

Anders Håkansson                                   08-50036032

Magnus von Bahr                                      08-50036033

Tomas Källman                                         08-50036034

Thomas Frisk                                            08-50036035

Stefan Skans                                             08-50036036

Nils Holmlund                                             08-50036037

Magnus Tigerhed                                       08-50036038

Telefax                                                         08-50036049

Var vänliga och ändra i era telefonregister.

Vid eventuella frågor så är ni välkomna att kontakta Maria Lundgren på ml@transitio.se

Tillbaka till nyhetsarkivet