AB Transitio In english
2014-01-10

Transitio installerar hjärtstartare på sin fordonsflotta

Transitio kommer att installera hjärtstartare på hela sin fordonsflotta. Transitio har totalt 106 fordon uthyrda från Skåne upp till Norrbotten och målet är att samtliga fordon ska ha hjärtstartare ombord senast under 2014.  Projektet genomförs i samarbete med Hjärt-Lungfonden.

Redan i denna vecka påbörjas installationen på fordonstypen Regina hos Tåg i Bergslagen i Mellansverige. Det arbetet beräknas vara klart i slutet av februari. Efter det fortsätter installationen successivt på respektive fordonstyp hos våra hyrestagare.

Varje år drabbas 10 000 svenskar av hjärtstopp. Bara omkring 500 överlever. Får man en stöt av en hjärtstartare inom 3 minuter ökar chansen till överlevnad med 75 procent.  – Med hjärtstartare i kollektivtrafiken, där många människor rör sig, kan vi rädda fler liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Hjärtstartarna ska bidra till att resenärerna i våra tåg känner en ökad trygghet. -  Vi ser detta som en självklar kompletterande utrustning i våra tåg avslutar Transitios Vd Stefan Kallin

Tillbaka till nyhetsarkivet