AB Transitio In english
2013-04-22

Transitio och MÄLAB utökar sitt samarbete

MÄLAB är ett samverkansbolag som ägs av Stockholm läns landsting, Örebro läns landsting, Landstinget i Västmanland, Landstinget i Uppsala och Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och de har som uppgift att utveckla den regionala tågtrafiken i östra Sverige.

Transitio har sedan tidigare bistått MÄLAB med en fordonsstrategisk analys i MÄLAB:s arbete med den framtida utvecklingen av tågtrafiken. Nu tar vi gemensamt ett steg till i vårt samarbete.

Parallellt med att Transitio upphandlar ramavtal för anskaffning av spårfordon som ska möjliggöra framtida avrop (beställning) av fordon, kommer nu Transitio att påbörja arbetet med att ta fram ett anpassat förfrågningsunderlag för MÄLAB:s räkning vad avser lämpligt fordonskoncept. Detta uppdrag ska ses som ett av ett antal förberedande arbeten i MÄLAB:s utvecklingsarbete avseende den regionala tågtrafiken i östra Sverige.

Relaterade dokument

http://www.malab.se/siu/siu/rktm-avsiktsforklaring

Tillbaka till nyhetsarkivet