AB Transitio In english
2013-09-11

Transitio säkerställt framtida behov av "Tungt underhåll" på Itino

Transitio har under sommaren 2013 tecknat avropsavtal avseende Tungt underhåll på fordonstypen Itino.

Två avtal är tecknade, dels Tungt underhåll, paket Fordon med Motala Train AB samt underhåll paket Hjulpar med Lucchini Sweden AB.

Båda avtalen sträcker sig fram till och med augusti 2015 med option på förlängning ett år.

Avtalen började gälla i början av september månad.

Tillbaka till nyhetsarkivet