AB Transitio In english
2017-05-08

Upprustning av Öresundstågen

Transitio har under 2016 tillsammans med övriga fordonsägare (Hallandstrafiken, Region Skåne/Skånetrafiken och Danska Statsbanorna DSB) genomfört en samordnad upphandling avseende upprustning av Contessa X31K/X32K. Tågen är efter många år med högt resandeantal slitna och behöver ett rejält lyft både utvändigt som invändigt.

Första tåget beräknas levereras september 2017. Leverantör är Swedtrac RailService AB och det är totalt 100 tåg som ska upprustas. De 11 tåg som levererades under 2012 ligger för närvarande som en optionsmöjlighet.

Tillbaka till nyhetsarkivet