AB Transitio In english
2015-05-06

Utvecklingsprojekt - öka tågens tillgänglighet i trafik

Ett stort problem för tågtrafiken, främst i vilttäta områden, är kollisioner med älg, ren och annat större vilt. Kollisioner leder ofta till skador på tågen med omfattande reparationer som följd.  I vilttäta områden kolliderar i snitt varje tåg 3-4 ggr/år med större vilt. Statistik visar att i 60% av reparationerna  tar det  1-5 dagar och i 25% av fallen så lång tid som 6-20 dagar att reparera fordonet.

Transitio och företaget Rindi Projektkonsult har sedan en tid tillbaka ett gemensamt utvecklingsprojekt för att minska antalet viltolyckor. En värmekamera detekterar vilt i närheten av spåren och med hjälp av ett bildbehandlingsprogram analyseras informationen och varnar föraren via en display i förarhytten. Systemet, som heter ARGOS, hjälper framförallt föraren i nedsatt sikt och mörker att tidigt identifiera vilt så att kollisioner kan undvikas. Systemet varnar även för annat som avger värme såsom bilar och traktorer m.m. Tester har genomförts i mindre skala med gott resultat och ska nu genomföras som en fullskalepilot. Testet kommer att göras på ett av Transitios tåg som går i daglig trafik i Norrtågs trafiksystem.

- Om vi som fordonsägare kan medverka till att minska kollisioner med vilt och därmed öka tillgängligheten på tågen, så vill vi självklart göra det. Projektet och tekniken är så intressant att vi vill prova systemet i daglig drift, säger Stefan Kallin Vd, AB Transitio.

- När ARGOS-systemet som utvecklingsprojektet går i mål kommer det att på ett positivt sätt bidra till bättre förutsättningar för att minska antalet viltolyckor och därmed öka tillgängligheten av tåg. Något vi på Rindi Projektkonsult brinner för, säger Rolf Olsson Vd.

Tillbaka till nyhetsarkivet