AB Transitio In english
2013-02-18

X11-fordon moderniseras

Transitio har den 5 februari 2013 ingått ett avtal med Motala Train AB avseende ombyggnad av 25 stycken X11-fordon.

Fordonen kommer att trafikeras av Blekingetrafiken, Jönköpings Länstrafik, Kalmar Läns Trafik, Länstrafiken Kronoberg, Norrtåg AB och Skånetrafiken.

Ombyggnationen som planeras att pågå under åren 2013-2015 omfattas bland annat av:

• ny utvändig och invändig design

• ny inredning med till exempel nya stolar

• bord och belysning

• 220 V uttag vid säten

• nytt toalettutrymme anpassat för funktionshindrade

• tjänstekupé för ombordpersonal

• installation av passagerarinformationssystem

• videoövervakningssystem

• mobil repeater

• alkolås

• energimätare

Tillbaka till nyhetsarkivet