AB Transitio In english

Transitio samlar kompetens

Inom ramen för det samarbete som är Transitio finns en stor samlad kunskap.

Om Transitio

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll.