AB Transitio In english

Miljö

I Transitios åtaganden ingår bland annat att värna om miljön. Det gör vi delvis genom att ställa relevanta krav i våra upphandlingar av fordon. De fordon vi köper in och förvaltar ska ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt.