AB Transitio In english

Våra ägare

20 landsting och regionala kollektivtrafikmyndigheter från
Skåne till Norrbotten.

Logotyp Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten

Besök myndighetens webbplats


Logotyp Region Västerbotten
Region Västerbotten
Besök regionens webbplats


Logotyp Landstinget i Västernorrland
Landstinget i Västernorrland
Besök myndighetens webbplats


Logotyp Regionförbundet Jämtlands Län
Regionförbundet Jämtlands län
Besök förbundets webbplats


Logotyp Landstinget Gävleborg
Landstinget Gävleborg
Besök landstingets webbplats


Logotyp Region Dalarna
Region Dalarna
Besök regionens webbplats


Logotyp Landstinget i Uppsala Län
Landstinget i Uppsala län
Besök landstingets webbplats 


Logotyp Landstinget Västmanland
Landstinget i Västmanlands län
Besök landstingets webbplats


Logotyp Örebro Läns Landsting
Örebro Läns Landsting
Besök landstingets webbplats


Logotyp Region Värmland
Region Värmland
Besök regionens webbplats


Logotyp SL - Storstockholms lokaltrafik
Storstockholms lokaltrafik

Besök SLs webbplats


Logotyp Landstinget i Östergötland
Landstinget i Östergötland
Besök landstingets webbplats


Logotyp Landstinget i Jönköping
Landstinget i Jönköpings län
Besök landstingets webbplats


Logotyp Landstinget i Kalmar Län
Landstinget i Kalmar län
Besök landstingets webbplatsLogotyp Regionförbundet Södra Småland
Regionförbundet Södra Småland

Besök förbundets webbplats


Logotyp Blekingtrafiken
Blekingetrafiken
Besök Blekingtrafikens webbplats


Logotyp Region Västra Götaland
Region Västra Götaland
Besök regionens webbplats


Logotyp Region Halland
Region Halland
Besök regionens webbplats


Logotyp Region Skåne
Region Skåne
Besök regionens webbplats


Logotyp Kollektivtrafiksmyndigheten i Sörmland
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Besök myndighetens webbplats