AB Transitio In english

Våra ägare

20 landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter från
Skåne till Norrbotten.

Logotyp Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten

Besök myndighetens webbplats


Logotyp Region Västerbotten
Region Västerbotten
Besök regionens webbplats


Logotyp Landstinget i Västernorrland
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Besök myndighetens webbplats


Logotyp Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen
Besök regionens webbplats


Logotyp Region Gävleborg
Region Gävleborg
Besök regionens webbplats


Logotyp Region Dalarna
Region Dalarna
Besök regionens webbplats


Logotyp Landstinget i Uppsala Län
Region Uppsala
Besök regionens webbplats 


Logotyp Landstinget Västmanland
Region Västmanland
Besök regionens webbplats


Logotyp Region Örebro Län
Region Örebro Län
Besök regionens webbplats


Logotyp Region Värmland
Region Värmland
Besök regionens webbplats


Logotyp SL - Storstockholms lokaltrafik
Storstockholms lokaltrafik

Besök SLs webbplats


Logotyp Region Östergötland
Region Östergötland
Besök regionens webbplats


Logotyp Landstinget i Jönköping
Region Jönköpings län
Besök regionens webbplats


Logotyp Landstinget i Kalmar Län
Landstinget i Kalmar län
Besök landstingets webbplatsLogotyp Region Kronoberg
Region Kronoberg

Besök regionens webbplats


Logotyp Region Blekinge
Region Blekinge
Besök regionens webbplats


Logotyp Region Västra Götaland
Region Västra Götaland
Besök regionens webbplats


Logotyp Region Halland
Region Halland
Besök regionens webbplats


Logotyp Region Skåne
Region Skåne
Besök regionens webbplats


Logotyp Kollektivtrafiksmyndigheten i Sörmland
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Besök myndighetens webbplats


Region Jämtland Härjedalen