AB Transitio In english

Över hela landet, med rötter i regionerna

Här ser du var de 20 landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter som står bakom Transitio är belägna.

Behovet av regionaltåg finns över hela Sverige. De landsting och kollektivtrafikmyndigheter som äger Transitio – och som använder tågen vi står bakom – har sina huvudkontor centralt placerade i sina respektive regioner.

För att zooma in på kartan och få en mer detaljerad vy används reglaget till vänster i kartans övre hörn.