AB Transitio In english

VD & Styrelse

Transitios bolagsstyrelse representerar ett antal av Sveriges landsting och regionala trafikmyndigheter och består av nio ledamöter från hela Sverige. 

 • Gunnar Tidemand

  Ordförande

  Styrelseordförande

 • Stefan Kallin

  VD

  Verkställande direktör

 • Åke Bengtsson

  Ledamot

  Finansdirektör, Region Halland

 • Karl-Johan Bodell

  Ledamot

  Trafikdirektör, Trafikförvaltningen
  Landstinget i Kalmar län

 • Sara Catoni

  Ledamot

  Bitr. förvaltningschef, Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting

 • Mona Dalmats

  Ledamot

  Chefsjurist Region Gävleborg

 • Lars Hillerström

  Ledamot

  Strateg Koncernkontoret Ekonomi och Finans,
  Västra Götalandsregionen

 • Maria Höglander

  Ledamot

  VD, Norrtåg AB

 • Maria Linder

  Ledamot

  Direktör Regional utveckling, Region Västmanland

 • Hugo Oljemark

  Ledamot

  VD, Tåg i Bergslagen AB