AB Transitio In english

VD & Styrelse

Transitios bolagsstyrelse representerar ett antal av Sveriges landsting och regionala trafikmyndigheter och består av nio ledamöter från hela Sverige. 

 • Stefan Kallin

  VD

  Verkställande direktör

 • Jan-Åke Björklund

  Ordförande

  Styrelseordförande

 • Åke Bengtsson

  Ledamot

  Finansdirektör, Region Halland

 • Sara Catoni

  Ledamot

  Avdelningschef, Trafikavd., Stockholms läns landsting

 • Lars Hillerström

  Ledamot

  Finansdirektör, Västra Götalandsregionen

 • Maria Höglander

  Ledamot

  VD, Norrtåg AB

 • Stefan Jakobsson

  Ledamot

  Region Gävleborg

 • Maria Linder

  Ledamot

  Chef, Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland

 • Hugo Oljemark

  Ledamot

  VD, Tåg i Bergslagen AB

 • Gunnar Wulff

  Ledamot

  VD, Öresundståg AB