AB Transitio In english

Transitio skapar synergier.

Idén om Transitio är ett samarbete som spänner från landstinget i Norrbotten till Region Skåne.

Vår verksamhet

Transitio står inte bara för de tåg som ägarna behöver för sin trafik utan fungerar också som en kunskapspartner och resurs inom järnvägsområdet. För ägarna är den samlade kunskap och erfarenhet som finns i Transitio ett stöd och en kvalitetssäkring.

Transitios huvudprocesskarta finner du här:

Transitios basaffär är anskaffning, uthyrning och förvaltning av tåg till ägarna.