AB Transitio In english

Anskaffning

En av Transitios viktigaste uppgifter är att köpa in de tåg våra ägare behöver för sin regionala tågtrafik. Det sker genom sedvanlig upphandling vilket i vårt fall kräver stor kompetens, inte minst för att upprätta kravspecifikationer och för att värdera olika anbud.

Vår största upphandling hittills är ett 60-tal motorvagnar av typ Regina från Bombardier (X50-54) som köptes in under åren 1999, 2002 och 2008. 

Vi har även gjort anskaffningar av motorvagnar av typen Contessa från Bombardier (Öresundståg, X31), dieselmotorvagnar av typen Itino samt elmotorvagn av typen Coradia från Alstom. Utöver dessa anskaffningar har bolaget samverkat med Storstockholms Lokaltrafik, Östgötatrafiken, Skånetrafiken och Västtrafik i deras upphandlingar av pendel-/regionaltåg.

Den anskaffning Transitio står till tjänst med är inte begränsad till nya fordon utan kan även gälla begagnade fordon och komponenter.

Eftersom Transitio är offentligägt regleras våra upphandlingar av LUF, Lagen om upphandling inom försörjningssektorn.