AB Transitio In english

Finansiering

Fordonen anskaffas på ägarnas uppdrag och hyrs därefter ut till dem. De ägare som beställer fordon genom Transitio ska ställa fullgod säkerhet för Transitio:s åtaganden kring fordonen. Det sker genom att respektive ägare utfärdar en bindande utfästelse om borgensåtagande. Ägarna kan också, om så bedöms som lämpligt, själva ombesörja finansieringen.