AB Transitio In english

Förvaltning

En väsentlig del i vårt åtagande till hyrestagarna är förvaltning av fordonen. Den ska säkerställa fordonens värde och utveckla deras funktionalitet och prestanda över den tekniska livslängden, dvs under 25-30 år.

Förvaltningen omfattar i huvudsak:

 • Upphandling och utförande av tungt underhåll.
 • Planering av tungt underhåll, upprustningar och modifieringar.
 • Tillhandahålla s k högvärdeskomponenter för tungt förebyggande underhåll.
 • Fordonsdokumentation.
 • Uppföljning av kvalitet på utfört underhåll.
 • Uppföljning av driftsäkerhet och funktion i trafik.
 • Bevakning av nya myndighetskrav.
 • Vidareutveckling av fordon och underhåll inkl. dokumentation.
 • Tillhandahållande av fordonsdatasystem för rapportering och registrering.
 • Ansvar för och ledning av uppföljnings- och utvecklingsmöten med hyrestagare och operatör/underhållare.
 • Support till ägare/hyrestagare avseende fordonsspecifik kompetens (ex.vis vid upphandling av trafik/fordonsunderhåll).

Transitio har en dedikerad fordonsförvaltare per fordonstyp. Se Kontakt

Den som hyr tågen har ansvar för att säkerställa och följa upp kvalitén på det lätta förebyggande underhållet samt det avhjälpande underhåll enligt gällande underhållsprogram och dokumentation samt all erforderlig reservdelsförsörjning för denna verksamhet. Detta görs via avtal mellan hyrestagaren och kontrakterad trafikoperatör eller underhållsleverantör.