AB Transitio In english
2021-04-13

Transitio upphandlar 28 nya tåg av CAF

Bakgrunden till upphandlingen

Regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge och Kronoberg beslutade att tillsammans upphandla nya tågfordon för att ersätta befintlig flotta som börjar uppnå slutet av sin livslängd samt för att utöka trafiken inom Krösatågen. Bakgrunden till anskaffningen är även regionernas mål om en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik som bidrar till att fler ska välja att åka med de miljövänliga kollektiva färdmedlen. Med nya tåg kommer regionerna att ta ett stort kliv i förstärkningen av tågtrafiken och göra det attraktivare och mer tillgänglig att åka inom och mellan regionerna. Vidare krävs att tåg som ska trafikera sträckan Tranås-Nässjö-Alvesta-Hässleholm är anpassade till signalsystemet ERTMS när detta uppdateras.

 Omfattning

Upphandlingen omfattar 28 nya tåg med tillhörande tjänster och utrustning. 20 av tågen är elektriskt drivna (EMU) och 8 av dem är bimodala (BMU) viket i detta fall innebär att de både kan drivas elektriskt och med förbränningsmotorer. Förbränningsmotorerna är godkända för fossilfritt bränsle vilket ligger i linje med regionernas beslut om fossilfri trafik 2020-2025. De bimodala fordonen är tänkta att trafikera sträckor som inte är elektrifierade. För att täcka framtida behov så ingår även en fordonsoption om totalt 26 fordon där 7 är av den bimodala varianten och 19 är elektriskt drivna varianten.

Finansiering

Ordervärdet är ca 3 miljarder kronor. Regionerna har ställt ut säkerhet i form av borgen. Finansiering av tågen hanteras av Transitio, som också kommer vara tågens ägare och hyra ut dessa till regionerna som tillhandahåller tågen till en operatör som ska bedriva trafiken.

Tågens utformning

Upphandlingen har fokuserat på genomtänkt design såväl estetiskt som funktionsmässigt snarare än att till exempel maximera antalet stolar till varje pris. Vackra och funktionsdugliga tåg som är bekväma och trevliga att åka med. Tågens exteriöra och interiöra design ska anknyta till de orter tågen ska trafikera. Den röda exteriöra färgen ska föra tankarna till lingon (krösa). Tittar man runt fönstren så ser man att den röda färgen skiftar från vitt till rött till nästan svart som lingon kan göra. Den interiöra designen kommer även den att anknyta till de orter som trafikeras.

 Tåget är baserad på plattformstypen CAFs Civity plattform som bygger på flexibilitet och modularitet vilket gör att båda tågtyperna EMU och BMU kommer att kunna se tekniskt och estetiskt lika ut till stora delar. Över 450 Civity är tidigare beställda till bland annat UK, Nederländerna, Italien och Montenegro.

Fakta om tågen

 • Fyravagnars envåningsfordon av typen CAF Civity.
 • Längd ca 76 m för EMU och ca 67 m för BMU.
 • Ca 190 fasta sittplatser för EMU och ca 140 för BMU. Därutöver ska fällstolar finnas.
 • Möjlighet att koppla ihop upp till tre fordon, EMU eller BMU separat eller båda tillsammans. I normalfallet planeras trafiken bedrivas med enkla tågsätt, eller multipelkopplade två och två.
 • Topphastighet 200 km/h för EMU och BMU i eldrift samt 140 km/h för BMU i förbränningsmotordrift.
 • ERTMS samt STM för ATC. (tågskyddssystem för att möta svenska krav)
 • Inredning anpassad för arbets- och vardagsresor med restider över 2 timmar. Komfortabel interiör, ställbara stolar med arbetsbord, eluttag, wifi mm.
 • Flexytor med fällstolar samt möjlighet att ta med större bagage och cyklar.
 • PRM-avdelning (anpassning för resenärer med funktionsvariationer) med plats för rullstol.
 • Två toaletter, varav en anpassad för resenärer med funktionsnedsättning.
 • Bildskärmar för trafikinformation och övrig information.
 • Tjänstekupé med möjlighet till försäljning.

 Tågen ska primärt trafikera sträckorna:

 • Jönköping – Nässjö – Alvesta – Växjö
 • Värnamo – Växjö
 • Växjö – Älmhult – Hässleholm
 • Nässjö – Tranås
 • Karlskrona – Emmaboda – Kalmar
 • Kalmar – Linköping
 • Västervik – Linköping

 ”Vi har gjort ett gediget arbete med kravställningen av fordonen och kommer nu att säkerställa ett gott samarbete tillsammans med leverantören CAF under de viktiga faserna konstruktion och tillverkning. Vi är övertygade om att det resulterar i moderna och väl fungerande tåg som är trevliga att resa med ”- Magnus von Bahr, VD Transitio

 

 För mer information om den framtida regionaltågstrafiken rörande Krösatågen

 För mer information om upphandlingsprocessen, se Transitio www.transitio.se

För mer information om tågen och leverantören CAF, se https://www.caf.net/en

 Kontakt:

 Upphandlande enhet

Magnus von Bahr, VD, Transitio, mvb@transitio.se

Regionerna

Carl-Johan Sjöberg, Trafikdirektör, Jönköpings Länstrafik,
carl-johan.sjoberg@jlt.se

Christer Holmgren, Trafikdirektör, Region Kalmar, christer.holmgren@regionkalmar.se

Thomas Nilsson, Trafikdirektör, Region Kronoberg,  thomas.t.nilsson@kronoberg.se

Pär Welander, T f Trafikdirektör, Region Blekinge, par.welander@blekingetrafiken.se

Tillbaka till nyhetsarkivet
Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer
Jag förstår